söndag 4 december 2011

Tsvishn emigrantn i dos leyenkrayzl

Efter att ha ägnat de senaste två månaderna åt att läsa en barnbok har dos leyenkrayzl nu huggit tag i Dovid Bergelsons Tsvishn emigrantn. Den finns i boken Shturemteg dertseylungen.

Jag har tidigare läst berättelsen på en av jiddischkurserna vid Lunds universitet. Då läste vi ur en förkortad och standardiserad variant. Nu läser vi en oavkortad version med Sovjetiskt stavning. Det innebär till exempel att alla ord som stammar från hebreiska och arameiska stavas fonetiskt, vilket de inte gör i den standardiserade jiddisch man lär på universiteten. Mycket lättare att läsa men mycket svårare att slå upp i de standardiserade ordböckerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar